Parafia Rzymskokatolicka

pod wezwaniem Świętego Jakuba  Apostoła
w Lublinie

PATRON TYGODNIA

 (18-25 IV 2021 r.)

Zob. ILG:. brewiarz.pl

 

 

Niedziela

18

kwietnia

NIEDZIELA  BIBLIJNA

 

Cała Biblia (z grec. biblion, zwój papirusu, księga) to zbiór 73 ksiąg Starego (46 ksiąg) i Nowego (27 ksiąg) Testamentu napisanych przed i po narodzeniu Chrystusa. Biblia zwana Pismem Świętym jest dla katolików, wyznawców Jezusa Chrystusa, Księgą Życia. Pierwotnie została spisana w językach hebrajskim, aramejskim i greckim. Żydzi i chrześcijanie wyznają, że wszystkie jej księgi zostały spisane pod natchnieniem i asystencją Ducha Świętego. Poszczególne odłamy i tradycje chrześcijańskie mają nieco inny kanon ksiąg świętych. Wielu podkreśla, że znajomość Pisma Świętego jest znajomością Pana Boga.

Poniedziałek

19

kwietnia

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO LEONA IX PAPIEŻA

 

Urodził się na Alzacji 21 VI 1002 r. Na chrzcie nadano mu imię Bruno. Był krewnym cesarza Konrada II i cesarza Henryka III. Ukończył szkołę katedralną (trivium i quadrivium). Mając 24 lata został biskupem w Toul. Po śmierci papieża Damazego II w 1048 r. Bruno w obecności legatów rzymskich został desygnowany na papieża przez Henryka III w XII 1048 r. Oświadczył, że przyjmie urząd papieski, jeśli rzymianie i duchowieństwo jednogłośnie zaakceptują jego wybór. Podkreślił tym samym konieczność wyboru, a nie mianowania. Przybył do Rzymu w stroju pątnika, zdjął sandały i boso udał się do grobu św. Piotra, a rzymianie i duchowieństwo jednogłośnie – przez aklamację – wybrali go na papieża. Przyjął imię Leon IX. Jego pontyfikat trwał zaledwie 5 lat. Były to jednak lata prawdziwie błogosławione. Zreformował życie duchownych oraz kurię rzymską i papieską. Zapoczątkował trwałe reformy, które miały uniezależnić Kościół od cesarzy niemieckich. Utworzył kolegium kardynalskie i wyznaczył mu zadanie – wspomaganie biskupa Rzymu w jego posłudze Kościołowi. Zmarł 19 IV 1054 r.

 

Wtorek

20

kwietnia

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEJ AGNIESZKI Z MONTEPULCIANO, DZIEWICY I ZAKONNICY

 

Urodziła się w 1268 r. w pobliżu toskańskiego Montepulciano. Jako 14-letnia dziewczyna została zakonnicą. Założyła klasztor (1306 r.) w miejscu, gdzie niegdyś istniał „dom schadzek” i wsławiła go swoją mądrością, pobożnością i darami nadprzyrodzonymi. Przyłączyła go do rodziny dominikańskiej. Pan Bóg obdarzył Agnieszkę darem wizji, proroctw i lewitacja podczas modlitwy (nawet 2 m od ziemi). Wielkim uczuciem miłości Agnieszka otaczała Dzieciątko Jezus oraz Dziewicę Maryję. Zmarła 20 IV 1317 r. Jej doczesne szczątki są przechowywane w woskowej figurze w Orvieto. Jest patronką dziewcząt.

Środa

21

kwietnia

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO ANZELMA, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

 

Anzelm urodził się w 1033 r. w Aosta w Piemoncie. Wstąpił do benedyktynów w Le Bec (dzisiejsza Francja), gdzie potem został opatem. Wykładał współbraciom nauki teologiczne, postępując jednocześnie szybko na drodze doskonałości. W 1093 r. wybrano go arcybiskupem Canterbury w Anglii. Mężny bojownik o wolność Kościoła dwa razy skazany był na wygnanie. Wielki uczony, zwany ojcem scholastyki, napisał wiele cennych dzieł ascetycznych, dogmatycznych i homiletycznych. Zmarł w roku 1109.

 Czwartek

22

kwietnia

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO AGAPITA I PAPIEŻA

 

Wybrany na stolicę Piotrową w 535 r., zajął się porządkowaniem spraw kościelnych, m.in. wprowadzeniem zasady obieralności papieża (w miejsce dotychczasowej praktyki nominowania kolejnego papieża przez poprzednika). Swój pontyfikat rozpoczął od publicznego spalenia klątwy rzuconej przez Bonifacego II (pontyfikat 530-532) na Dioskura (antypapieża, zm. 530 r.). Zabraniał świeckim nauczania w Kościele. Swój rodzinny dom na wzgórzu celiańskim zamienił w bibliotekę. Wiosną 536 r., na prośbę króla Italii, udał się do Konstantynopola, aby powstrzymać militarne zamiary wobec Italii. Cesarz bizantyjski Justynian przygotował się bowiem do podboju Italii, która od 476 r. była królestwem germańskim. Agapita  uroczyście powitano w Konstantynopolu, ale misja zakończyła się niepowodzeniem. Podczas pobytu na dworze cesarskim zmarł 22 IV 536 r. Jego ciało przewieziono do Rzymu i pochowano w portyku bazyliki św. Piotra 20 IX 536 r.

Piątek

23

kwietnia

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI

 

Wojciech urodził się około roku 956. Pochodził z możnego rodu Sławników. W roku 983 został biskupem Pragi. Z powodu waśni rodowych musiał dwukrotnie opuszczać swoją stolicę. W Rzymie wstąpił do opactwa benedyktyńskiego. Był misjonarzem na Węgrzech i w Polsce. Z Polski wyruszył do Prus, gdzie zginął z ręki pogan 23 kwietnia 997 roku. Jego relikwie spoczywają w katedrze gnieźnieńskiej. W ikonografii Święty występuje w stroju biskupim, w paliuszu, z pastorałem. Jego atrybuty to także orzeł, wiosło oraz włócznie, od których zginął.

Sobota

24

kwietnia

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO JERZEGO MĘCZENNIKA

 

Jerzy pochodził z Liddy (Azja Mniejsza). Był uproszony przez rodziców w późnej ich starości długą modlitwą. Jerzy jako ochotnik wstąpił do legionów rzymskich. Doszedł do rangi wyższego oficera (trybuna?). Podczas prześladowań za czasów Dioklecjana jako chrześcijanin odmówił złożenia ofiary bóstwom rzymskim (305?). Rozdał wcześniej całą swą majętność ubogim. Poddano go okrutnym i długim męczarniom – według niektórych tekstów trwały one aż 7 lat. Przybijano go do krzyża, torturowano na katowskim kole. Umęczono go w Diospolis na terenie Palestyny. Nadano mu tytuł Wielkiego Męczennika. Jego kult na Wschodzie był tak popularny, że zajmował pierwsze miejsce po Najświętszej Pannie Maryi i św. Michale. W samym Egipcie i na Cyprze wzniesiono ku jego czci 60 kościołów. Za swego patrona uznają go: Anglia, Holandia, Niemcy, Szwecja i Litwa. Stał się patronem rycerzy, żołnierzy, ludzi mających związek z bronią i walką – rusznikarzy, zbrojmistrzów, puszkarzy, kawalerzystów, wojsk pancernych, a także rolników, skautów i harcerzy. Jest orędownikiem podczas epidemii, zwłaszcza trądu, oraz w chorobach skóry. W ikonografii Święty ukazywany jest w krótkiej tunice jako rycerz na koniu zabijający smoka.

Niedziela

25

kwietnia

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO MARKA EWANGELISTY

 

Św. Marek był spokrewniony z Barnabą. Towarzyszył św. Pawłowi w jego pierwszej podróży i udał się za nim do Rzymu. Potem został uczniem apostoła Piotra i podał jego naukę w swojej Ewangelii. Przypisuje mu się założenie Kościoła w Aleksandrii. W ikonografii św. Marek ukazywany jest w stroju arcybiskupa, w paliuszu albo jako biskup wschodniego rytu. Trzyma w dłoni zamkniętą lub otwartą księgę. Symbolizuje go m.in. lew ze skrzydłami – jeden z ewangelicznych zwierząt, lew u stóp, drzewo figowe, zwój.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pod wezwaniem Św. Jakuba Apostoła w Lublinie - Głusku

Konto Kościoła:
Spółdzielczy Bank Powiatowy
w Piaskach O/Świdnik
(SBP Piaski O/Świdnik

49 8689 0007 6001 4692 2000 0010

Kontakt

ul. Głuska 145,
20-385 Lublin

tel. +48817518617

e-mail:
xzp1955@gmail.com

Zobacz na mapie

Główne Linki

O KOŚCIELE
MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA
INTENCJE MSZALNE
OGŁOSZENIA
AKTUALIA
WSPÓLNOTY
GALERIA
LINKI
KONTAKT

Wspólnoty istniejące przy parafii

Przy naszej parafii działa 17 wspólnot.