Parafia Rzymskokatolicka

pod wezwaniem Świętego Jakuba  Apostoła
w Lublinie

PATRON TYGODNIA

16 – 23 VI 2024 r.

Zob. ILG:. brewiarz.pl

 

 

 

   Poniedziałek

17

czerwca

 

 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO ZAKONNIKA

 

Adam Chmielowski urodził się w Igołomi pod Krakowem w 1845 r. Wziął udział w Powstaniu Styczniowym, w którym stracił nogę. Po ukończeniu studiów malarskich rozpoczął pracę artystyczną. W pełni sił twórczych porzucił malarstwo i oddał się służbie ubogim, a następnie założył Zgromadzenia Braci i Sióstr Posługujących Ubogim. Zmarł w Krakowie w 1916 r. Dnia 22 VI 1983 r. w Krakowie papież Jan Paweł II zaliczył go w poczet błogosławionych, a w 1989 r. w poczet świętych. W ikonografii św. Albert przedstawiany jest w szarobrązowym płaszczu zakonnym. Ramieniem otacza ubogiego.

 

Wtorek

 

18

 

czerwca

 

 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY Z SCHÖNAU, DZIEWICY I  ZAKONNICY

 

Elżbieta urodziła się około 1129 r. Pobożni rodzice oddali ją na naukę i wychowanie do klasztoru benedyktynek w Schönau nad Renem (Hesja w Niemczech). Tu pozostała na zawsze. W pięć lat po wstąpieniu do klasztoru zapadła na ciężką chorobę, którą znosiła przez 12 lat z heroiczną cierpliwością. Obdarzona darem kontemplacji, doznawała objawień Pana Jezusa, Matki Bożej i świętych Pańskich. Jej wizje miały wpływ na mariologię i religijność średniowiecza. Zmarła 18 VI 1164 r. Została pochowana w Schönau. W 1632 r. relikwie Elżbiety zostały sprofanowane i zniszczone przez protestanckich Szwedów. Zachowała się jedynie relikwia głowy św. Elżbiety. Zostawiła bogatą korespondencję. Pisała do biskupów w sprawie reformy Kościoła. Jest patronką osób cierpiących na depresję, wzywana w obronie przed pokusami. W ikonografii przedstawiana jest w habicie benedyktyńskim. Jej atrybutami są: księga, pastorał, krzyż.

 

Środa

 

19

 

czerwca

 

 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO ROMUALDA OPATA

 

Romuald urodził się w Rawennie około w poł. X w. Prowadził życie pustelnicze, przez wiele lat wędrował szukając samotności i zakładając małe klasztory. Występował przeciw złym obyczajom współczesnych mu mnichów; sam wiódł życie cnotliwe i dążył do doskonałości. Zmarł około 1027 r. W ikonografii św. Romuald przedstawiany jest jako stary człowiek w białym, długim habicie kamedulskim, czasami w stroju opata. Często pokazuje się go, jak we śnie widzi tajemniczą drabinę, sięgającą nieba, po której białe postacie jego duchowych synów opuszczają ziemię. Jego atrybutami są: czaszka, otwarta księga, kij podróżny, laska.

 

Czeartek

 

20

 

czerwca

 

 

WSPOMNIENIE BŁOGOSŁAWIONEGO WŁADYSŁAWA BUKOWIŃSKIEGO KAPŁANA

 

Urodził się 22 XII 1904 r. w Berdyczowie. Po studiach prawa, nauk politycznych i teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, przyjął święcenia kapłańskie 28 VI 1931 r. Na własną prośbę, w sierpniu 1936 r., przeniósł się do Łucka na Wołyniu. W styczniu 1945 r. został aresztowany i skazany na 10 lat w obozach pracy, między innymi w kopalni Dżezkazgan, w Kazachstanie. Rok po uwolnieniu (1954 r.) przyjął obywatelstwo rosyjskie, aby móc pracować duszpastersko w Kazachstanie. Ponownie aresztowany (3 XII 1958 r.) skazany został na 3 lata łagrów. W sumie ponad 13 lat spędził w więzieniach i obozach pracy. Uwolniony, pozostał w Kazachstanie pełniąc posługę kapłańską wśród katolików różnych narodowości, odwiedzając ich w odległych miejscowościach. Wycieńczony skutkami więzień, zmarł 3 XII 1974 r. w Karagandzie. Tam został pochowany.

Czwartek

20

czerwca

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

 

Jezus czeka od 17:00 do 18:00. Przyjdziesz?

piątek

21

czerwca

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO ALOJZEGO GONZAGI ZAKONNIKA

 

Alojzy urodził się w 1568 r. koło Mantui w Longobardii jako najstarszy syn Ferdynanda di Castiglione. Pobożnie wychowany przez matkę, skłaniał się do życia duchowego. Prawo do księstwa przekazał bratu i wstąpił do zakonu Jezuitów w Rzymie. Podczas pielęgnowania chorych zaraził się i zmarł w 1591 r. W ikonografii św. Alojzy przedstawiany jest w sutannie jezuickiej, w białej komży z szerokimi rękawami. Jego atrybutami są: czaszka, Dziecię Jezus w ramionach, mitra książęca u stóp, krzyż, lilia, czaszka.

Sobota

22

czerwca

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO PAULINA Z NOLI BISKUPA

 

Paulin urodził się w Bordeaux we Francji w roku 355; starannie wychowany, pojął żonę i miał syna. Pragnąc surowego życia przyjął chrzest, majątek rozdał ubogim i rozpoczął życie monastyczne. Przeniósł się do Noli we Włoszech i został biskupem tego miasta. Jako biskup szerzył kult świętego Feliksa, wspierał pielgrzymów i gorliwie się troszczył o ubogich. Napisał wiele listów, poematów i rozpraw. Zmarł w roku 431.

Niedziela

23

maja

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO JÓZEFA CAFASSO KAPŁANA

 

Józef Cafasso urodził się w Castelnuovo (Italia) 15 I 1811 r. W wieku 22 lat został wyświęcony na kapłana. Zdrowie miał wątłe (cierpiał na chorobę kręgosłupa). Zaprawiał młodych kapłanów do działalności duszpasterskiej. Był przewodnikiem duchowym św. ks. Jana Bosko. Z własnej woli nawiedzał więzienia, które w tamtych czasach były miejscami strasznymi. Przez ponad 20 lat towarzyszył skazańcom w drodze na szafot (egzekucje wykonywano publicznie), nazywając ich czule „szubienicznymi świętymi”, ponieważ byli wieszani bezpośrednio po spowiedzi. Mieszkańcy Turynu nadali mu przydomek kapelana szafotu. Po krótkiej chorobie Józef pożegnał ziemię 23 VI 1860 r. Najlepiej scharakteryzował go Jan Bosko w jednym z przemówień po jego śmierci: „Był modelem życia kapłańskiego, nauczycielem kapłanów, ojcem ubogich, pocieszycielem chorych, doradcą wątpiącym, pociechą konającym, dźwignią dla więźniów, zbawieniem dla skazanych, przyjacielem wszystkich, wielkim dobroczyńcą ludzkości”.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pod wezwaniem Św. Jakuba Apostoła w Lublinie - Głusku

Konto Kościoła:
Spółdzielczy Bank Powiatowy
w Piaskach O/Świdnik
(SBP Piaski O/Świdnik

49 8689 0007 6001 4692 2000 0010

Kontakt

ul. Głuska 145,
20-385 Lublin

tel. +48817518617

e-mail:
xzp1955@gmail.com

Zobacz na mapie

Główne Linki

O KOŚCIELE
MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA
INTENCJE MSZALNE
OGŁOSZENIA
AKTUALIA
WSPÓLNOTY
GALERIA
LINKI
KONTAKT

Wspólnoty istniejące przy parafii

Przy naszej parafii działa 17 wspólnot.