Parafia Rzymskokatolicka

pod wezwaniem Świętego Jakuba  Apostoła
w Lublinie

PATRON TYGODNIA

18 – 25 II 2024 r.

Zob. ILG:. brewiarz.pl

 

 

 


Niedziela

18

lutego

 

 

WSPOMNIENIE BŁOGOSŁAWIONEGO JANA Z FIESOLE (FRA ANGELICO)

 

Guido da Pietro żył w latach 1400-1455. Jako 20-latek wstąpił do zakonu dominikanów. Był przykładnym i pokornym mnichem (odmówił przyjęcia biskupstwa Florencji), ale zasłynął przede wszystkim jako malarz. Jego dzieła znajdują się m.in. w kaplicach w Pałacu Watykańskim i w katedrze w Orvieto. Głównym źródłem natchnienia i tematem prac było dla niego Pismo Święte. Malarstwo Fra Angelico jest pełne kontemplacji Bożego piękna, a zarazem proste. Ponieważ umiał połączyć cnotliwe życie ze sztuką, otrzymał przydomek „Beato Angelico” – „Anielski”.

 

Poniedziałek

 

19

 

lutego

 

 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO KONRADA Z PIACENZY PUSTELNIKA

 

Konrad Confalonieri urodził się ok. 1290 r. w zamożnej, włoskiej rodzinie. Za młodu obrał sobie zawód rycerski. W 1313 r. w czasie polowania rozpalił ognisko dla wypłoszenia zwierzyny i wywołał pożar. Nie zdawał sobie sprawy, jaką klęskę żywiołową wywoła tym czynem. Namiestnik Piacenzy skazał na śmierć przypadkowo przyłapanego w lesie człowieka, podejrzanego o umyślny pożar lasu. Gdy Konrad się o tym dowiedział, natychmiast zgłosił się do namiestnika i wyznał swoją winę. Wynagrodził też pieniężnie wyrządzoną miastu szkodę. Oddał na ten cel cały swój majątek. Wydarzenie to stało się przełomem religijnym w życiu jego i małżonki, która wstąpiła do klasztoru klarysek w Piacenzy. Konrad natomiast zaczął prowadzić żywot wędrownego ascety. Wstąpił w 1315 r. do III zakonu św. Franciszka. Przez ok. 30 lat wędrował nawiedzając pokutnie sanktuaria. Osiadł w 1343 r. jako pustelnik w dolinie Noto koło Syrakuz na Sycylii, gdzie wiódł życie pełne wyrzeczenia. Miał dar prorokowania. Zmarł 19 II 1351 r. Jest patronem osób cierpiących z powodu przepukliny. W ikonografii przedstawiany jako franciszkański pustelnik lub starzec z jeleniami i innymi zwierzętami. Jego atrybutami są: krzyż, dyscyplina, czaszka i księga.

 

 

Wtorek

 

20

 

lutego

 

 

WSPOMNIENIE BŁOGOSŁAWIONYCH HIACYNTY I FRANCISZKA MARTO

 

Franciszek Marto urodził się 11 VI 1908 r. we wiosce Aljustrel, należącej do parafii Fatima (Portugalia). Jego rodzice, którzy byli pasterzami, zadbali o chrześcijańskie wychowanie dzieci. W domu panował zwyczaj wspólnego odmawiania modlitwy różańcowej. Dzieci od najmłodszych lat pomagały rodzicom w uprawie roli i wypasie owiec. Franciszek spędzał wiele czasu na modlitwie przed tabernakulum. W ten sposób pragnął towarzyszyć znieważanemu przez ludzi Chrystusowi. Pod koniec marca 1919 r. na swą gorącą prośbę Franciszek przyjął I komunię św. Zmarł 4 IV 1919 r. w domu rodzinnym i został pochowany na cmentarzu parafialnym.

 

Hiacynta Marto urodziła się 11 III 1910 r. w Aljustrel. W odróżnieniu od swego starszego brata była ruchliwa i bardzo żywa. Objawienia Matki Boskiej wzbudziły w niej głęboką litość nad grzesznikami i współczucie na myśl o czekających ich po śmierci cierpieniach. Modliła się o nawrócenie grzeszników i podejmowała pokutę w ich intencji, co stało się charakterystycznym rysem jej duchowości. Bardzo boleśnie przeżyła śmierć brata. Zmarła po długiej chorobie 20 II 1920 r. w Lizbonie. Swe cierpienia ofiarowała za nawrócenie grzeszników, za pokój na świecie i w intencji Ojca Świętego.

Proces beatyfikacyjny pastuszków z Fatimy, Franciszka i Hiacynty Marto zakończył się 13 V 1989 r.

 

Środa

 

21

 

lutego

 

 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO PIOTRA DAMIANA, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

 

Piotr urodził się w Rawennie w 1007 r. Po skończeniu studiów podjął obowiązki profesora, wnet jednak wstąpił do pustelni Fons Avellana. Wybrany przeorem, zaostrzył dyscyplinę życia zakonnego, co uczynił także w innych klasztorach Italii. W trudnych dla Kościoła czasach pomagał papieżom wspierając reformę Kościoła działaniem i piórem; podejmował liczne próby pojednania zwaśnionych możnowładców świeckich i duchownych. Papież Stefan IX mianował go kardynałem i biskupem Ostii. Zaraz po śmierci, która nastąpiła w 1072 r., odbierał cześć świętego.

 

Czwartek

 

22

 

lutego

 

 

ŚWIĘTO KATEDRY ŚWIĘTEGO PIOTRA APOSTOŁA

 

Już w IV wieku obchodzono w Rzymie 22 lutego Święto Katedry Świętego Piotra, wspominając, że Apostoł był biskupem tego miasta. W ten sposób składali hołd św. Piotrowi za to, że właśnie w Rzymie założył gminę chrześcijańską i miasto obrał za stolicę chrześcijaństwa. W bazylice św. Piotra w Rzymie za głównym ołtarzem, w absydzie, jest tron (katedra), na którym miał zasiadać św. Piotr. Do V w. znajdował się on w baptysterium bazyliki Św. Piotra. Drogocenna relikwia składa się jedynie z wielu kawałków drewna, spojonych od dawna bogato zdobionymi płytami z kości słoniowej. Ta właśnie katedra stała się symbolem władzy zwierzchniej w Kościele Chrystusa tak w osobie świętego Piotra, jak również jego następców. Święto, rozszerzone na cały Kościół, przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła.

 

Czwartek

 

22

 

lutego

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

 

Jezus czeka od 17:00 do 18:00. Przyjdziesz?

Piątek

23

lutego

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO POLIKARPA BISKUPA I MĘCZENNIKA

 

Polikarp, uczeń św. Jana Apostoła i biskup Smyrny, gościł św. Ignacego Antiocheńskiego. Podróżował do Rzymu, by tam z papieżem Anicetem rozważyć sprawę daty świąt wielkanocnych. Poniósł męczeństwo ok. 155 r., spalony na stadionie miejskim w Smyrnie. W ikonografii św. Polikarp przedstawiany jest jako męczennik lub jako biskup.

Piątek

23

lutego

NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ

 

Zachęcamy do udziału w nabożeństwie. Można w ten sposób uzyskać odpust zupełny. Odpust zupełny zyskuje się także za odmówienie Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu po Komunii świętej przed obrazem (krzyżem) Jezusa.

 

Nabożeństwa zaczyna się o godz. 17:15. Przyjdziesz?

Sobota

18

lutego

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO MARKA MARCONI ZAKONNIKA

 

Marek urodził się w Mantui w 1480 r. Wcześnie zetknął się z życiem pustelniczym, które w pobliżu jego rodzinnych stron wiedli dwaj hieronimici. Pociągnięty ich przykładem, w wieku zaledwie 16 lat, wstąpił do klasztoru pod wezwaniem św. Mateusza w Migliarino. Prawdopodobnie przyjął święcenia kapłańskie. Zasłynął z życia pobożnego i daru prorokowania. Zmarł mając zaledwie 30 lat, 24 II 1510 r. w Mantui. Jego grób wkrótce stał się celem wielu pielgrzymek. Przez wieki czczono go jako błogosławionego, ale nie przeprowadzono formalnych starań o beatyfikację. Te podjął m.in. Józef Sarto jako biskup Mantui. On też, już jako papież Pius X, zatwierdził kult Marka Marconiego w 1906 r.

Niedziela

25

lutego

NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALÓW

 

Zachęcamy do udziału w nabożeństwie.  W okresie Wielkiego Postu można w ten sposób uzyskać odpust zupełny.

 

Nabożeństwo zaczyna się ok. godz. 12:30. Przyjdziesz?

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pod wezwaniem Św. Jakuba Apostoła w Lublinie - Głusku

Konto Kościoła:
Spółdzielczy Bank Powiatowy
w Piaskach O/Świdnik
(SBP Piaski O/Świdnik

49 8689 0007 6001 4692 2000 0010

Kontakt

ul. Głuska 145,
20-385 Lublin

tel. +48817518617

e-mail:
xzp1955@gmail.com

Zobacz na mapie

Główne Linki

O KOŚCIELE
MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA
INTENCJE MSZALNE
OGŁOSZENIA
AKTUALIA
WSPÓLNOTY
GALERIA
LINKI
KONTAKT

Wspólnoty istniejące przy parafii

Przy naszej parafii działa 17 wspólnot.