Parafia Rzymskokatolicka

pod wezwaniem Świętego Jakuba  Apostoła
w Lublinie

PATRON TYGODNIA

(24 IX – 1 X 2023 r.)

Zob. ILG:. brewiarz.pl

 

 

 

Niedziela

 

24

 

września

 

 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO GERARDA BISKUPA I MĘCZENNIKA

 

Urodził się w zamożnej rodzinie w Wenecji w 977 r. W dzieciństwie ciężko chorował. Za cudowne uleczenie rodzice w podzięce oddali go do klasztoru benedyktynów. Studiował w Bolonii, a po powrocie został opatem klasztoru na wyspie św. Jerzego. Wkrótce udał się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Zatrzymał się na Węgrzech. Król św. Stefan był pod tak dużym wrażeniem pobożności i wiedzy Gerarda, że namówił go do pozostania na Węgrzech w celu prowadzenia misji ewangelizacyjnej. W 1030 r. objął stolicę biskupią. Kiedy powstała na Węgrzech reakcja pogańska, Gerard padł jej ofiarą. Jego ciało strącono do Dunaju ze stromej góry, zwanej dzisiaj Górą św. Gerarda, dnia 24 IX 1046 r. Gerard zostawił kilkanaście pism, z których do naszych czasów ocalało tylko jedno: Komentarz do księgi Daniela nad pieśnią trzech młodzieńców w piecu ognistym. Gerard jest patronem Węgier i nauczycieli. W ikonografii przedstawiany w stroju biskupim. Jego atrybutem jest: mitra, pastorał, palma, kadzielnica i łódka z kadzidłem, oraz wizerunek Matki Bożej.

 

Poniedziałek

 

25

 

września

 

 

WSPOMNIENIE BŁOGOSŁAWIONEGO WŁADYSŁAWA Z GIELNIOWA KAPŁANA

 

Władysław urodził się w Gielniowie pod Opocznem ok. 1440 r. Kształcił się w Akademii Krakowskiej. W zakonie bernardynów, do którego wstąpił, zasłynął jako wybitny kaznodzieja i twórca pieśni religijnych w języku polskim. Odznaczał się wielką świętością życia i szczególnym nabożeństwem do Męki Pańskiej, o której głosił kazania. Był dwukrotnie prowincjałem. Ostatnie lata spędził w Warszawie na stanowisku gwardiana. Zmarł w roku 1505.

 

Wtorek

 

26

 

września

 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH KOSMY I DAMIANA MĘCZENNIKÓW

 

Prawdopodobnie byli bliźniakami. Otrzymali od rodziców solidne wychowanie. Byli lekarzami i cieszyli się szeroką sławą; leczyli wielu chorych – również pogan, przez co wielu z nich doszło do Chrystusa. Kierowali się słowami Zbawiciela: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Kosma i Damian ponieśli śmierć męczeńską w Syrii (300 r.). Ich grób zasłynął cudami, a kult się rozszerzył na cały Kościół. Są patronami Florencji, aptekarzy, farmaceutów, lekarzy, chirurgów, akuszerek, dentystów, fryzjerów, fizyków, cukierników, wytwórców substancji chemicznych, mędrców; są też opiekunami fakultetów medycznych, przemysłu chemicznego, ludzi niewidomych i osób chorych na nowotwory; chronią przed epidemiami, przed przepukliną. W ikonografii święci Kosma i Damian przedstawiani są jako ludzie młodzi, ubrani w wytworne szaty, z narzędziami medycznymi, szkiełkami, pudełkami maści, łyżką aptekarską do nabierania maści, moździerzem i laską Eskulapa.

 

Środa

 

27

 

września

 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO WINCENTEGO Á PAULO KAPŁANA

 

Wincenty urodził się w Akwitanii w 1581 r. Po studiach przyjął święcenia kapłańskie. Aby się przyczynić do formacji duchowieństwa i otoczyć opieką ubogich, założył zgromadzenie księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia. Zmarł 27 IX 1660 r. w Paryżu. W ikonografii św. Wincenty a Paulo przedstawiany jest w długiej szacie zakonnej i szerokim płaszczu. Jego atrybutami są: anioł, dziecko w ramionach, dziecko u stóp, krucyfiks.

 

Czwartek

 

28

 

września

 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO WACŁAWA MĘCZENNIKA

 

Wacław urodził się ok. 907 r. Otrzymał chrześcijańskie wychowanie. W 925 r. objął panowanie w Czechach. Z wielkim trudem utwierdzał wiarę w kraju. W roku 929 (lub 935) został zamordowany na polecenie swojego brata, Bolesława. Od razu uznano go za męczennika. Jest głównym patronem Czech. W ikonografii atrybutami św. Wacława są: anioł podający włócznię, aniołowie niosący jego trumnę, korona, sztylet, którym go zabito, zbroja rycerska z białym orłem na tarczy lub proporcu.

 

Czwartek

 

28

 

września

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

 

Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu modlitwą wspomagamy małżeństwa i rodziny. To rodzina jest źródłem i kolebką powołań kapłańskich chłopców i zakonnych dziewcząt.

Jezus czeka od 18:30 do 19:30. Przyjdziesz?

Piątek

29

września

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW: MICHAŁA…

 

W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10,13; 12,1; Ap 12,7), obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem i kluczami do nieba. Hebrajskie imię Mika’el  znaczy „Któż jak Bóg”. Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów, archanioł Michał miał wtedy wystąpić i z okrzykiem „Któż jak Bóg” wypowiedzieć wojnę szatanom. W ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, tarcza z napisem: Quis ut Deus – „Któż jak Bóg”, waga.

Piątek

29

września

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW: GABRIELA

 

Gabriel po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela (Dn 8, 15-26; 9, 21-27). Imię „Gabriel” znaczy „mąż Boży”, albo „wojownik Boży”. W tradycji chrześcijańskiej (Łk 1, 11-20. 26-31) przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje także Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego. Według niektórych pisarzy kościelnych Gabriel był aniołem stróżem Świętej Rodziny. Przychodził w snach do Józefa (Mt 1, 20-24; 2, 13; 2, 19-20). Miał być aniołem pocieszenia w Ogrójcu (Łk 22, 43) oraz zwiastunem przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Mt 28, 5-6) i przy Jego wniebowstąpieniu (Dz 1, 10). Pius XII ogłosił św. Gabriela patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Św. Gabriel jest ponadto czczony jako patron dyplomatów, filatelistów, posłańców i pocztowców. W ikonografii św. Gabriel Archanioł występuje jako młodzieniec, uskrzydlony i z nimbem, odziany w tunikę i paliusz. Na włosach ma przepaskę lub diadem. Szczególnie ulubioną sceną, w której jest przedstawiany w ciągu wieków, jest Zwiastowanie. Niekiedy przekazuje Maryi jako herold Boży zapieczętowany list lub zwój. Za atrybut służy mu berło, lilia, gałązka palmy lub oliwki.

Piątek

29

września

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW: RAFAŁA

 

Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z „siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12, 15). Występuje w niej pod postacią ludzką, przybiera pospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towarzystwo i opiekę. Ratuje go z wielu niebezpiecznych przygód, przepędza demona Asmodeusza, uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. Hebrajskie imię Rafael oznacza „Bóg uleczył”. Św. Rafał Archanioł ukazuje dobroć Opatrzności. Pobożność ludowa widzi w nim prawzór Anioła Stróża. Jest czczony jako patron aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców, żeglarzy. W ikonografii św. Rafał Archanioł przedstawiany jest jako młodzieniec w typowym stroju anioła – tunice i chlamidzie. Jego atrybutami są: krzyż, laska pielgrzyma, niekiedy ryba i naczynie.

Sobota

30

września

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEGO HIERONIMA KAPŁANA I DOKTORA KOŚCIOŁA

 

Hieronim urodził się w Stridonie w Dalmacji około 340 r. Odbywał studia w Rzymie i tam przyjął chrzest. Wybrawszy życie ascetyczne, udał się na Wschód i tam przyjął święcenia kapłańskie. Po powrocie do Rzymu został sekretarzem papieża Damazego i rozpoczął pracę nad łacińskim przekładem Pisma św. Następnie wyjechał do Betlejem i tam przez 35 lat studiował Pismo św., tłumaczył je na język łaciński i komentował, roztaczając równocześnie opiekę nad wieloma klasztorami. Zmarł 30 IX 420 r. w Betlejem. Ikonografia ukazuje najczęściej św. Hieronima jako wielkiego pokutnika w długiej szacie albo obnażonego starca, w przepasce na biodrach, wycieńczonego postami. Czasami przedstawiany jest w kapeluszu kardynalskim, co jest aluzją do jego funkcji sekretarza papieskiego, lub w postawie siedzącej przy pulpicie. Atrybutami Świętego są m.in. czaszka, gołębica, klepsydra, księga, lew u stóp, pióro pisarskie i tabliczka.

Niedziela

1

października

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW – ODPUST

 

Przekonanie o istnieniu i obecności Aniołów, w tym również Aniołów Stróżów, jest jednym z ważnych elementów naszej wiary. Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga dla Jego chwały i pomagania ludziom. Ci, którym Bóg zleca opiekę nad ludźmi, są nazywani Aniołami Stróżami. Opieka ta zaczyna się w chwili poczęcia, a kończy – wraz ze śmiercią człowieka. Każdy z nas ma swojego, „osobnego” Anioła Stróża. Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości, co do istnienia aniołów, posłańców Bożych, którzy uczestniczą w dziejach zbawienia człowieka. Te czysto duchowe istoty pośredniczą między Bogiem a ludźmi. W tym dniu w naszym kościele przypada parafialny odpust, ale z mocy tradycji przenoszony jest na najbliższą niedzielę po tej dacie. „Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, w wieczór, w dzień i w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego, i doprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.”

 

Niedziela

1

października

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS DZIEWICY I DOKTOR KOŚCIOŁA

 

Teresa Martin urodziła się w Alencon w 1873 r. Gdy miała 15 lat, wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Lisieux. Odznaczała się pokorą, prostotą ewangeliczną i wielką ufnością w Bogu. Tych cnót uczyła powierzone jej nowicjuszki. Złożyła swoje życie w ofierze za zbawienie dusz i za Kościół. Zmarła 30 IX 1897 r. W ikonografii św. Teresa przedstawiana jest na podstawie autentycznych fotografii. Jej atrybutami są: Dziecię Jezus, księga, pęk róż, pióro pisarskie.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pod wezwaniem Św. Jakuba Apostoła w Lublinie - Głusku

Konto Kościoła:
Spółdzielczy Bank Powiatowy
w Piaskach O/Świdnik
(SBP Piaski O/Świdnik

49 8689 0007 6001 4692 2000 0010

Kontakt

ul. Głuska 145,
20-385 Lublin

tel. +48817518617

e-mail:
xzp1955@gmail.com

Zobacz na mapie

Główne Linki

O KOŚCIELE
MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA
INTENCJE MSZALNE
OGŁOSZENIA
AKTUALIA
WSPÓLNOTY
GALERIA
LINKI
KONTAKT

Wspólnoty istniejące przy parafii

Przy naszej parafii działa 17 wspólnot.