Parafia Rzymskokatolicka

pod wezwaniem Świętego Jakuba  Apostoła
w Lublinie

WYDARZENIA

 

ROK ŚWIĘTY JAKUBOWY W KOŚCIELE

ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W LUBLINIE-GŁUSKU

 

 

Za przyczyną Papieża Franciszka Stolica Apostolska

Rok Święty Jakubowy przedłużyła na cały 2022 r.

 

Wierni nawiedzający w pielgrzymce parafialny kościół

pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Lublinie-Głusku

mogą pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny.

 

25 dnia każdego miesiąca sprawujemy jubileuszową modlitwę na sposób uroczysty:

 • adoracja Najświętszego Sakramentu (godz. 19:00)
 • śpiew „Litanii do Świętego Jakuba Większego Apostoła”
 • Błogosławieństwo indywidualne uczestników Najświętszym Sakramentem
 • Msza Święta w intencji wszystkich uczestników (godz. 20:00)
 • słowa pouczenia Bożego w kazaniu jednego z proboszczów dekanatu Lublin Południe
 • Apel Jasnogórski (godz. 21:00)

 

 

Jubileusz Compostelanski 25 czerwca 2022 r. o godz. 19:00-21:00

Celebrans:  

 1. Mirosław £ysko proboszcz Parafii w Ccerniejowie

 

 

WYDARZENIA

ROK ŚWIĘTY JAKUBOWY W KOŚCIELE

ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W LUBLINIE-GŁUSKU

Fot. Obraz Św. Jakuba Większego Apostoła, ołtarz główny w parafialnym kościele w Lublinie-Głusku.

Za przyczyną Papieża Franciszka Stolica Apostolska

Rok Święty Jakubowy przedłużyła na cały 2022 r.

 

Wierni nawiedzający w pielgrzymce parafialny kościół

pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Lublinie-Głusku

mogą pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny.

 

25 dnia każdego miesiąca

sprawujemy jubileuszowąmodlitwę na sposób uroczysty:

 • adoracja Najświętszego Sakramentu (godz. 19:00)

 • śpiew „Litanii do Świętego Jakuba Większego Apostoła”

 • Błogosławieństwo indywidualne uczestników Najświętszym Sakramentem

 • Msza Święta w intencji wszystkich uczestników (godz. 20:00)

 • słowa pouczenia Bożego w kazaniu jednego z proboszczów dekanatu Lublin Południe

 • Apel Jasnogórski (godz. 21:00)

 

Jubileusz Compostelanski 25 maja 2022 r.

o godz. 19:00-21:00

Celebrans:  kan. Józef Czerwieniec proboszcz Parafii p.w. Świetego Ducha w Ćmiłowie

 

WYDARZENIA

Sakrament Bierzmowania udzielony 29 kwietnia 2022 r.

w kościele p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Lublinie

WYDARZENIA

SPOWIEDŹ DO BIERZMOWANIA:

 

25 IV 2022 R. OD 19:00 DO 21:00

ORAZ

28 IV 2022 R. OD 18:30 DO 19.30

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

DNIA 29 KWIETNIA 2022 ROKU (PIĄTEK)

O GODZ. 18.00

WYDARZENIA

N A B O Ż E Ń S T W A

W I E L K I E G O   P O S T U

 

Droga Krzyżowa w piątki o godz. 1730 (1630)

Gorzkie Żale w niedziele po Sumie (ok. 1215)

 

* * * * * * *

 

N A B O Ż E Ń S T W A

W I E L K I E G O   T Y G O D N I A

 

 

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej (10 kwietnia 2022 r.)

Błogosławieństwo palm na Mszach Świętych o godz. 730, 930, 1130 i 1800

 

 

Wielki Czwartek (14 kwietnia 2022 r.)

Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 1800

 

Wielki Piątek (15 kwietnia 2022 r.)

Liturgia na cześć Męki Pańskiej o godz. 1800

Adoracja przy Grobie Pańskim od 2000 – 2400

(obowiązuje post ścisły, czyli jakościowy i ilościowy – jak w Środę Popielcową; odpust zupełny może uzyskać wierny, który będzie pobożnie uczestniczył w adoracji Krzyża)

 

Wielka Sobota (16 kwietnia 2022 r.)

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny 800 – 1200 (co pół godziny)

Liturgia Wigilii Zmartwychwstania o godz. 1800

(odpust zupełny może uzyskać wierny, który w czasie celebracji Liturgii odnowi przyrzeczenia chrzcielne trzymając zapaloną świecę)

 

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (17 kwietnia 2022 r.)

Msze Święte o godz. 600 (adoracja przy Grobie Pańskim i procesja z Najświętszym Sakramentem 3 razy wokół kościoła), 930, 1130 i 1800

 

Poniedziałek Wielkanocny (18 kwietnia 2022 r.)

Msze Święte o godz. 730, 930, 1130 i 1800

WYDARZENIA

Fot. Obraz Św. Jakuba Większego Apostoła, ołtarz główny w parafialnym kościele w Lublinie-Głusku.

WYDARZENIA

ROK ŚWIĘTY JAKUBOWY W KOŚCIELE

ŚW. JAKUBA APOSTOŁA

W LUBLINIE-GŁUSKU

Fot. Obraz Św. Jakuba Większego Apostoła, ołtarz główny w parafialnym kościele w Lublinie-Głusku.

Za przyczyną Papieża Franciszka Stolica Apostolska

Rok Święty Jakubowy przedłużyła na cały 2022 r.

 

Wierni nawiedzający w pielgrzymce parafialny kościół

pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Lublinie-Głusku

mogą pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny.

 

25 dnia każdego miesiąca sprawujemy jubileuszową modlitwę na sposób uroczysty:

 • adoracja Najświętszego Sakramentu (godz. 19:00)

 • śpiew „Litanii do Świętego Jakuba Większego Apostoła”

 • Błogosławieństwo indywidualne uczestników Najświętszym Sakramentem

 • Msza Święta w intencji wszystkich uczestników (godz. 20:00)

 • słowa pouczenia Bożego w kazaniu jednego z proboszczów dekanatu Lublin Południe

 • Apel Jasnogórski (godz. 21:00)

 

Jubileusz Compostelanski 25 lutego 2022 r. o godz. 19:00-21:00

Celebrans: wicedziekan dekanatu Lublin-Południe

 1.  

 

WYDARZENIA

(Herb papieski)

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Prot.N.1330/21/I

 

10 „Ojcze Święty, Stanisław Budzik, Arcybiskup Metropolita Lubelski, ze czcią prosi o udzielenie odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (t.j. Spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa według intencji Waszej Świątobliwości) wiernym, którzy w Roku Świętym Jakubowym, w duchowej łączności z Jubileuszem Compostelańskim, odrywając się w duchu od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawiedzą w formie pielgrzymki kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Lublinie-Głusku, w wyżej wymienionej Archidiecezji, i tam pobożnie będą uczestniczyć w obchodach jubileuszowych lub przynajmniej przez odpowiednio długi czas pozostaną na pobożnym rozmyślaniu, kończąc je Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary, oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jakuba Większego Apostoła.”

 1. Dnia 23 listopada 2021

20 „Penitencjaria Apostolska, z upoważnienia Ojca Świętego, zgodnie z prośbami chętnie udziela łaski na cały Rok Święty Jakubowy. Osoby w podeszłym wieku, chorzy oraz wszyscy, którzy ważnej przyczyny nie mogą opuścić domu, również mogą uzyskać odpust zupełny, wzbudziwszy w sobie niechęć do jakiegokolwiek grzechu oraz intencję wypełnienia, kiedy tylko będzie to możliwe, trzech zwyczajnych warunków, jeśli przed jakimkolwiek obrazem Świętego Jakuba będą łączyć się duchowo z obchodami jubileuszowymi, poleciwszy Miłosiernemu Bogu swoje modlitwy, cierpienia lub niedogodności własnego życia. Zatem, aby ułatwić dostęp do osiągnięcia Bożego przebaczenia przez władzę kluczy Kościoła, ze względu na miłość pasterską, Penitencjaria usilnie prosi, żeby proboszcz i kapłani, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia do przyjmowania Spowiedzi, ochoczo i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu Sakramentu Pokuty. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.”

Podpisy:

MAURUS CARD. PIACENZA                                                      CHRISTOPHORUS NYKIEL

(Paenitentiarius Maior)                                                               (Regens)

 

 

JUBILEUSZ COMPOSTELAŃSKI W KOŚCIELE P.W. ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁA W LUBLINIE

Penitencjaria Apostolska z upoważnienia Papieża Franciszka udzieliła łaski nas cały Rok Święty Jakubowy (2021), który został przedłużony jeszcze na Rok Pański 2022. Wierni, którzy pod zwykłymi warunkami nawiedzą w formie pielgrzymki kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Lublinie-Głusku i tam pobożnie będą uczestniczyć w obchodach jubileuszowych lub przynajmniej przez odpowiednio długi czas pozostaną na pobożnym rozmyślaniu, kończąc je „Modlitwą Pańską”, „Wyznaniem wiary”, oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jakuba Większego Apostoła, mogą uzyskać odpust zupełny.

Jubileusz Compostelański

dnia 25 stycznia 2022 roku (wtorek)

kościół przy ul. Głuskiej 145 w Lublinie

19:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i śpiew Litanii do Świętego Jakuba Apostoła

20:00 – Błogosławieństwo wiernych Najświętszym Sakramentem,

              Msza Święta w intencji uczestników,

              Słowa pouczenia Bożego w kazaniu wygłosi Ksiądz Dziekan dr Waldemar Sądecki;

21:00 – Apel Jasnogórski.

Na Jubileusz Compostelański zapraszamy dnia 25 – każdego miesiąca (godziny – jak wyżej).

 1. Fot. Kościół parafialny: ołtarz główny z obrazem Świętego Jakuba Większego Apostoła.

Fot. 2. Fasada kościoła p.w. Świętego Jakuba Większego Apostoła (fragment) w Lublinie-Głusku i dzwonnica-brama (na pierwszym planie).

W kościele p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Lublinie, ul. Głuska 145A

w niedzielę – 9 stycznia 2022 r. – do Mszy Świętej o godz. 11:30

Zespół Tańca Ludowego „Mały Głusk” dał oprawę liturgiczną

a po jej zakończeniu wystawiono „chodzonego” oraz zestaw kolęd i pastorałek.

WYDARZENIA

INFORMACJA DLA SENIORÓW

 

Miasto Lublin zaprasza Seniorów na spotkanie do Santiago Cafe

przy ul. Głuskiej 145 w sprawie utworzenia Klubu Seniora.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 stycznia o godz. 11:00.

 

Zapraszamy wszystkich Seniorów, którzy w gronie rówieśników pragną pożytecznie i satysfakcjonująco spędzić wolny czas.

 

Jest już gotowa wstępna oferta zajęć, ale ostateczna forma

zostanie wypracowana wspólnie z Klubowiczami.

 

NA POCZĄTEK PROPONUJEMY

 

zajęcia psychologiczne m.in. usprawniające procesy poznawcze:

pamięć, uwagę, myślenie;

gimnastykę ogólno usprawniającą;

zajęcia edukacyjne, gry i zabawy rozwijające sprawność

intelektualną;

wspólne obchodzenie świąt i uroczystości,

spotkania integracyjne;

serdeczną i miłą atmosferę.

 

Spotkania będą się odbywały jeden raz w tygodniu:

piątek w godz. 13:30 – 16:00.

 

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

 

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne.

 

Czekamy na Państwa w dniu 5 stycznia (środa) o godz. 11:00

w Santiago Cafe, przy ul. Głuskiej 145.

 

 

Anna Walczak

Dyrektor

Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

WYDARZENIA

TRZECI DZIEŃ OKTAWY BOŻEGO NARODZENIA (27 GRUDNIA) COROCZNIE

POŚWIĘCONY JEST ŚWIĘTEMU JANOWI APOSTOŁOWI I EWANGELIŚCIE

 

W niektórych krajach Europy, a także w Polsce, 27 grudnia, w dniu wspomnienia Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty praktykowane jest błogosławieństwo wina. Zwyczaj tego błogosławienia sięga czasów średniowiecza (XIII w.). Jednakże pochodzenie tej praktyki nawiązuje do legendy z VI wieku, do tzw. Apokryfu św. Jana “Virtutes Johanni”. “Legenda na dzień św. Jana Apostoła i Ewangelisty” podaje, że kiedy św. Jan po całej Azji głosił słowo Boże, “kapłan bożków Aristodemus” wzniecił przeciw niemu rozruchy wśród ludu. Ów kapłan zażądał od św. Jana, aby poddał się próbie zatrutego wina, gdyż tylko w tym przypadku, gdyby zobaczył, że św. Jan po jego spożyciu nadal będzie żyć, uwierzy w Boga. Przedtem podał to zatrute wino dwom skazańcom, których dostarczył mu prokonsul. Skazańcy po wypiciu wina zmarli. Św. Jan Apostoł wziął kielich, nakreślił na sobie znak krzyża i bez szkody dla zdrowia wypił je. Gdy Aristodemus nadal jeszcze nie był przekonany, św. Jan dokonał dodatkowo cudu przywrócenia życia obu skazańcom. To dopiero sprawiło nawrócenie zarówno owego kapłana, jak też prokonsula wraz z ich rodzinami.

 

Dziś ta tradycja ma inną wymowę. Głównym przesłaniem Ewangelii według św. Jana jest miłość. Dlatego, gdy podaje się owo wino, mówi się „pij miłość św. Jana”. Bo wino – sięgając do biblijnych korzeni – oznacza szczęście, radość, ale również cierpienie i miłość. Czerwony, a taki był najczęstszy jego kolor, to barwa miłości.

 

Tekst z Internetu;

 

Rysunek: Św. Jan z kielichem zatrutego wina (symbol węża).

WYDARZENIA

 1. Nawiedzenie Maryi u Św. Elżbiety.
 1. Pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu.

WYDARZENIA

WYDARZENIA

WYDARZENIA

M O D L I T W A  W Y P O M I N K O W A

* * * * *

  MSZE ŚWIĘTE

w kościele połączone z procesją na cmentarz: 

31 października o godz. 1700 (świece)

1 listopada o godz. 1500

2 listopada o godz.  930 

* * * * *

  

  RÓŻANIEC

połączony z czytaniem kart wypominkowych:

 w dni zwykłe listopada o godz. 1640

 

* * * * *

1PARAFIALNY ODPUST KU CZCI

ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW

w kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła

Lublin, ul. Głuska 

Niedziela

3 października 2021 r. 

7:30  Msza Święta z kazaniem

9:30  Msza Święta z kazaniem

11:30  Suma z kazaniem i procesją Eucharystyczną

18:00  Msza Święta z kazaniem

Słowa pouczenia Bożego w kazaniach wygłosi

 1. mgr lic. Mariusz Karczmarczyk

wikariusz z parafii p.w. Świętej Rodziny w Lublinie

WYDARZENIA

Parafia pw. św. Jakuba Apostoła

ZAPRASZA NA PIELGRZYMKĘ

Bochnia – Zakopane – Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Kraków

22 – 24 Października 2021

 

Dzień I – 22 Października 2021

 1. Wyjazd godzina 10:00 ul. Głuska 88. Baza firmy LUTUR
 2. Bochnia
 • Kopalnia Soli – zwiedzanie z przewodnikiem 15:00
 1. Poronin
 • Obiadokolacja
 • Nocleg

Dzień II – 23 Października 2021

 1. Poronin
 • Śniadanie
 1. Zakopane – zwiedzanie z przewodnikiem
 • Sanktuarium Maryjne na Wiktorówkach
 • Krzeptówki – Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
 • Krupówki – czas wolny
 • Bachledówka – Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Czerwiennem
 • Sanktuarium Maryjne w Ludźmierzu
 1. Poronin
 • Obiadokolacja
 • Nocleg

Dzień III – 24 Października 2021

 1. Poronin
 • Śniadanie
 • Wyjazd z Poronina
 1. Wadowice
 • Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach
 1. Kalwaria Zebrzydowska
 • Sanktuarium pasyjno-maryjne oo. Bernardynów
 1. Kraków
 • Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
 • Muzeum Świętego Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie – wystawa „Nasz Papież” – zwierzanie
  z przewodnikiem
 1. Powrót w godzinach wieczornych

CENA: 330,00 zł / osoba

 • Transport autokarem
 • Bilety wstępu
 • Przewodnicy           Informacje i zapisy:    Danuta Gęca,    666 – 917 – 612
 • Ubezpieczenie
 • Nocleg x 2
 • Wyżywienie śniadanie x2, obiadokolacja x2

1PARAFIALNY ODPUST KU CZCI

ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW

w kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła

Lublin, ul. Głuska 

Niedziela

3 października 2021 r. 

7:30  Msza Święta z kazaniem

9:30  Msza Święta z kazaniem

11:30  Suma z kazaniem i procesją Eucharystyczną

18:00  Msza Święta z kazaniem

Słowa pouczenia Bożego w kazaniach wygłosi

 1. mgr lic. Mariusz Karczmarczyk

wikariusz z parafii p.w. Świętej Rodziny w Lublinie

WYDARZENIA

WYJĄTKOWA OKAZJA

Pomoc duszom zmarłych

przodków przebywającym w czyśćcu

W przeddzień parafialnego odpustu ku czci Świętych Aniołów Stróżów

(wigilia odpustu)

Procesja na cmentarzu

i modlitwa na Różańcu

2 października 2021 r.

(sobota)

godz. 18:30

 

Z A P R A S Z A M Y

Czym jest odpust parafialny?

W pierwszych wiekach chrześcijanie nie budowali świątyń, lecz na sprawowanie kultu religijnego spotykali się w domach. Kościoły zaczęły pojawiać się w miejscach męczeńskiej śmierci chrześcijan lub nad ich grobami (kult męczenników) dopiero w IV wieku. Troszczono się, by w tych kościołach znajdowały się relikwie męczenników – kościoły zyskiwały swoich patronów. Dzień, w którym w liturgii wspominano owego męczennika-patrona, stawał się świętem kościoła i parafii. Wraz z rozwojem nauki o odpustach dołączono możliwość ich zyskiwania w dzień święta patronalnego danego kościoła, a sama uroczystość zyskała miano odpustu parafialnego.

Współcześnie odpusty to uroczystości specyficzne dla Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce; poza jej granicami praktycznie niespotykane. Obecnie odpust parafialny kojarzy się z zewnętrzną otoczką, na którą składają się wydarzenia religijne (suma odpustowa, strojenie kościoła, procesja), ale także cała otoczka w postaci festynu, kramów z zabawkami i słodyczami itp. Jest to w pewnym sensie nawiązanie do pochodzenia owego święta, tym niemniej często zatraca ono charakter duchowy. Dlatego w kazaniach tego dnia przypomina się wiernym o samym patronie oraz o możliwości zyskania odpustu. Ażeby ułatwić świętowanie, wolno obchód liturgiczny ku czci patrona przenieść na najbliższy dzień wolny, np. na niedzielę po właściwym wspomnieniu.

Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny, czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy.

Przez grzech zaciągamy winę wobec Boga i ponosimy karę, która ma pomóc przezwyciężyć zło jaki grzech w nas posiał i wyrządził. Karę można odpokutować w doczesności np. przez uczynki pokutne, uczynki miłosierdzia, inne dobre uczynki czy modlitwy.

Kościół dając możliwość zyskania w uroczystość odpustową odpustu zupełnego, wyznacza warunki jakie trzeba spełnić do jego zyskania. Zwyczajne warunki to:

 1. Spowiedź sakramentalna, ( może być wczesniej, a nie w sam dzień).
 2. Komunia Święta przyjęta w tym kościele podczas Mszy Świętej .
 3. Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
 4. Odmówienie modlitw w intencjach naznaczonych przez Papieża na dany miesiąc (np. “Ojcze nasz…”, “Wierzę…”, lub inną dowolną modlitwę).

Możliwość zyskania odpustu sprawiała, że na odpust ściągała cala okolica, a dla rodziny odpust był okazją do spotkania wielu pokoleń. Centralnym wydarzeniem jest suma odpustowa, którą prowadził specjalnie zaproszony kapłan, a kazania odpustowe głosił też kaznodzieja na tę okoliczność zaproszony.

Chciejmy głęboko duchowo przeżyć ten czas łaski dany nam przez Boga. Prośmy Patronów Świętych Aniołów Stróżów o opiekę i wstawiennictwo przed Bogiem Miłosiernym.

1PARAFIALNY ODPUST KU CZCI

ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW

w kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła

Lublin, ul. Głuska 

Niedziela

3 października 2021 r. 

7:30  Msza Święta z kazaniem

9:30  Msza Święta z kazaniem

11:30  Suma z kazaniem i procesją Eucharystyczną

18:00  Msza Święta z kazaniem

Słowa pouczenia Bożego w kazaniach wygłosi

 1. mgr lic. Mariusz Karczmarczyk

wikariusz z parafii p.w. Świętej Rodziny w Lublinie

WYDARZENIA

Parafia p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Lublinie

PIELGRZYMKA

Toruń – Licheń – Warszawa

25 – 26 września 2021 r.

Dzień I

1 . Wyjazd w godzinach porannych

 1. Toruń

               Stare Miasto – zwiedzanie z przewodnikiem

               Sanktuarium N.M.P Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła Drugiego

               Kaplica Pamięci

 1. Licheń

               Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej

               Nocleg

Dzień II

 1. Licheń

               Msza Święta w Bazylice

               Wyjazd do Warszawy

 1. Warszawa

               Nawiedzenie Kościoła Opatrzności Bożej z przewodnikiem:

               Muzeum Jana Pawła Drugiego i Prymasa Wyszyńskiego

                Panteon Wielkich Polaków

 1. Powrót w godzinach wieczornych

CENA: 220 zł / osoba

Transport autokarem  | Ubezpieczenie  |  Nocleg   |  Autokar i kierowca Firmy LUTOUR

Informacje i zapisy: Danuta Gęca, tel. 666-917-612

WYDARZENIA

DOŻYNKI W NASZEJ PARAFII!!!

Niedziela – 15 sierpnia 2021 r. – godz. 11:30

Fot. 1. Koło Gospodyń Wiejskich z Dominowa (2021 r.).

Fot. 2. Delegacja z Wólki Abramowickiej i ul. Abramowickiej (2021 r.).

Fot. 1. Koło Gospodyń Wiejskich z Dominowa (2021 r.).

WYDARZENIA

DOŻYNKI W NASZEJ PARAFII!!!

Niedziela – 15 sierpnia 2021 r. – godz. 11:30

Fot. 1. Wieniec dożynkowy z 2020 roku.

DOŻYNKI GMINY GŁUSK

W DOMINOWIE

PLANOWANE NA:

Niedziela – 22 sierpnia 2021 r. – godz. 12:00

Fot. 2. Plac Urzędu Gminy Głusk w Dominowie: Dożynki Gminne 2017 r.

WYDARZENIA

DZIŚ ODPUST W NASZEJ PARAFII!!!

Niedziela – 25 lipca 2021 r.

 

Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 992) i Katechizm Kościoła Katolickiego (n. 1471) definiują odpust następująco: «Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych». Ogólnie rzecz biorąc, uzyskanie odpustów wymaga spełnienia określonych warunków i wykonania określonych dzieł.

 

Aby uzyskać odpust zupełny lub częściowy, wierny powinien być – przynajmniej przed wykonaniem ostatnich czynności związanych z dziełem odpustowym – w stanie łaski uświęcającej.

Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz dziennie. Aby go jednak otrzymać, wierny musi być w stanie łaski uświęcającej, a ponadto powinien:

 • wzbudzić w sobie wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od grzechu, także powszedniego;
 • wyznać grzechy, przystępując do Spowiedzi sakramentalnej;
 • przyjąć Komunię Świętą (oczywiście lepiej jest uczynić to uczestnicząc we Mszy Świętej; jednakże dla uzyskania odpustu wymagane jest tylko przyjęcie komunii św.);
 • pomodlić się zgodnie z intencjami Ojca Świętego naznaczonymi na lipiec.

Wskazane jest, ale nie konieczne, aby przystąpić do Spowiedzi sakramentalnej, a zwłaszcza do Komunii Świętej i pomodlić się w intencjach papieskich w tym samym dniu, w którym dokonuje się dzieła związanego z odpustem; wystarczy jednak, jeśli dopełni się tych pobożnych obrzędów i modlitw w okresie kilkunastu (około 20) dni przed lub po dziele odpustowym.

 

Wybór modlitwy do odmówienia w intencjach papieskich pozostawia się wiernym, ale zaleca się «Ojcze nasz» i «Zdrowaś Maryjo». Dla uzyskania kilku odpustów zupełnych wystarczy jedna spowiedź sakramentalna, ale dla każdego z osobna wymagana jest komunia św. i modlitwa w intencjach papieskich.

W przypadku osób, którym rzeczywiste przeszkody uniemożliwiają spełnienie przepisanych dzieł i warunków, spowiednicy mogą je zmienić (oczywiście nie dotyczy to obowiązku wyrzeczenia się grzechu, także powszedniego – jeśli brakuje pełnej tego rodzaju dyspozycji, albo nie zostaną spełnione wyliczone warunki, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy).

WYDARZENIA

XXII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA

18 – 25 LIPCA 2021 R.

PODZIĘKOWANIE ZA SZCZĘŚLIWE PODRÓŻE,

MODLITWA POŚWIĘCENIA POJAZDÓW

I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KIEROWCÓW

W KOŚCIELE P.W. ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁA W LUBLINIE-GŁUSKU

18 LIPCA 2021 R.

PODCZAS MSZY ŚWIĘTYCH O GODZ. 7:30, 9:30, 11:30 I 18:00

WYDARZENIA

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA Z PROCESJĄ EUCHARYSTYCZNĄ

NA TRASIE OD KOŚCIOŁA DO SKRZYŻOWANIA ULICY GŁUSKIEJ Z ULICĄ ZORZA

DNIA 3 CZERWCA 2021 R.

WYDARZENIA

PIERWSZA SPOWIEDŹ I KOMUNIA ŚWIĘTA

W RZYMSKOKATOLICKIM KOŚCIELE POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁA W LUBLINIE

(23 MAJA 2021 R.).

TEGO DNIA KOŚCIÓŁ POWSZECHNY ŚWIĘTOWAŁ ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO.

WYDARZENIA

W NASZYM KOŚCIELE UCZNIOM KLAS III-CH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KAŻDEGO ROKU SPRAWUJEMY PIERWSZĄ SPOWIEDŹ I KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ.

TA UROCZYSTOŚ OBCHODZONA JEST W NIEDZIELĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO.

W TYM ROKU PRZYPADA TO 23 MAJA.

DZIECIOM, ICH RODZEŃSTWU, RODZICOM I CHRZESTNYM,

ORAZ KREWNYM – BLIŻSZYM I DALSZYM – GRATULUJEMY!

WYDARZENIA

dewiza biskupia: Christus Pascha nostrum – Chrystus nasza Pascha

W IV Niedzielę Wielkanocy (zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza) – 25 kwietnia 2021 roku – w Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Lublinie-Głusku przypada kanoniczna wizytacja, którą przeprowadzi Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Mieczysław Cisło.

Kodeks Prawa Kanonicznego posiada taki oto zapis: „Biskup obowiązany jest wizytować diecezję każdego roku, albo w całości, albo częściowo, tak jednak, by przynajmniej raz na pięć lat zwizytował całą diecezję. Obowiązek ten ma wypełnić osobiście (…), lub przez biskupa pomocniczego (…)” (kan. 396 § 1). Natomiast kan. 397 § 1 dodaje: „Zwyczajnej wizytacji biskupiej podlegają osoby, instytucje katolickie, rzeczy i miejsca święte, znajdujące się w obrębie diecezji”. Kodeks sugeruje: „Pasterską wizytację biskup winien odbywać z należytą pilnością” (kan. 398).

urodzony – 15 sierpnia 1945 r. w Niemirówku k. Krasnobrodu
święcenia kapłańskie – 14 czerwca 1970 r. w Lublinie
mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej (tyt. Auca) – 13 grudnia 1997 r.
święcenia biskupie – 2 lutego 1998 r. w Lublinie
administrator archidiecezji lubelskiej: 14.02.2010 – 22.10.2011
emeryt (senior) – od 15 sierpnia 2020 r.

 

Rysunki i tekst: Strona Kurii w Internecie

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pod wezwaniem Św. Jakuba Apostoła w Lublinie - Głusku

Konto Kościoła:
Spółdzielczy Bank Powiatowy
w Piaskach O/Świdnik
(SBP Piaski O/Świdnik

49 8689 0007 6001 4692 2000 0010

Kontakt

ul. Głuska 145,
20-385 Lublin

tel. +48817518617

e-mail:
xzp1955@gmail.com

Zobacz na mapie

Główne Linki

O KOŚCIELE
MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA
INTENCJE MSZALNE
OGŁOSZENIA
AKTUALIA
WSPÓLNOTY
GALERIA
LINKI
KONTAKT

Wspólnoty istniejące przy parafii

Przy naszej parafii działa 17 wspólnot.