Parafia Rzymskokatolicka

pod wezwaniem Świętego Jakuba  Apostoła
w Lublinie

DZIEŃ PAŃSKI – 1 X 2023 R. – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA ROKU

PRZESŁANIE SŁÓW EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA 21,28-32

Kontekst jest taki: Dwaj synowie oznaczają słuchaczy Chrystusa-Mesjasza, który ogłasza wolę Boga. Celnicy i nierządnice uchodzili za najbardziej oddalonych od Boga, za największych grzeszników. Słysząc o Dekalogu początkowo buntowali się, ale w końcu przyjęli i wypełnili wolę Boga (por. syn pierwszy). Inni okazali posłuszeństwo, ale ostatecznie zlekceważyli wolę Boga. To przywódcy narodu żydowskiego, którzy uważali się za najbliższych Panu Bogu i zawsze wiernych Jego Przykazaniom. Odrzucili Ewangelię (por. syn drugi). Wolą Boga jest nie tyle słowna akceptacja Ewangelii: „Idę Panie”, lecz dostosowanie życia do jej wymogów. Przypowieść o dwóch synach wzywa wszystkich do wiernego wypełniania zadań zleconych nam przez Pana Boga: „Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w mojej winnicy”. Bóg pragnie naszego posłuszeństwa w czynach: „Idę, Panie (…) opamiętał się i poszedł”.

Tekst: Pismo Święte Nowego Testamentu, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2006, str. 103;

Obraz z Internetu. Praca w winnicy.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pod wezwaniem Św. Jakuba Apostoła w Lublinie - Głusku

Konto Kościoła:
Spółdzielczy Bank Powiatowy
w Piaskach O/Świdnik
SBP Piaski O/Świdnik

49 8689 0007 6001 4692 2000 0010

Kontakt

ul. Głuska 145,
20-385 Lublin

tel. +48817518617

e-mail:
xzp1955@gmail.com

Zobacz na mapie

Główne Linki

O KOŚCIELE
MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA
INTENCJE MSZALNE
OGŁOSZENIA
AKTUALIA
WSPÓLNOTY
GALERIA
LINKI
KONTAKT

Wspólnoty istniejące przy parafii

Przy naszej parafii działa 17 wspólnot.